mizu

Vandkulturhuset på Papirøen

»Et fængslende citat om at København vil få et nyt enestående vandkulturhus, i en kort, informativ og slagfærdig form. Og gerne i ca. denne længde.«

– et meget klogt menneske 

Konkurrencen

I foråret 2015 blev københavnerne via en åben idekonkurrence inviteret til at komme med forslag til en ny kultur- og fritidsfunktion på Papirøen, og Københavns Kommune modtog i alt 160 forslag. Der var flere forslag om en svømmefacilitet på øen, og derfor indarbejdede man dette element i arkitektkonkurrencen om hele øens udformning.

Tegnestuen COBE vandt i februar 2016 konkurrencen med deres masterplan Københavns Haller. COBE foreslog at danne nye rammer for øens byliv med haller for udstillinger, marked, boliger og en svømmefacilitet på det nordvestlige hjørne.

I foråret 2017 udskrev Københavns Kommune med støtte fra Nordea-fonden en arkitektkonkurrence for et vandkulturhus med foreningslokaler på samlet 5.000 etagemeter samt havnepromenade og havnebad på Papirøen.

Vinderen
Konceptet
Oplevelsen
Realiseringen
Åbningen

Mizu

Mizu betyder vand på japansk. Mizu repræsenterer væske, flydende, formløse ting i verden. Mizu afspejler i Vandkulturhuset de mange forskellig former for vandbaseret aktiviteter. Det varme, det kolde. Det aktive, det afslappende. Det ferske, det salte. Inde og ude.

Papirøens historie

Papirøen, Christiansholm, er en kunstigt skabt ø, som udgør en del af Holmen i København. Øen har haft en omtumlet tilværelse med forskellige navne og funktioner. Først som Motzmanns plads med kølhalningsplads. Senere blev øen omdøbt til Christiansholm og i 1723 købt af Flåden, hvor øen bl.a. har været brugt som oplagringsplads for kanoner,  laboratorium (krudtværk) og værft. A/S Christiansholm Fabrikker holdt til på øen fra 1896-1920 og senere blev øen brugt af Pressens Fælleskøb til lager for deres papir. Senest er de grå Haller brugt som madmarkedet Copenhagen Street Food. I dag udvikles Papirøen sammen med CØ P/S til Vandkulturhus og bl.a. boliger.

I forbindelse med opførelsen af vandkulturhuset og boliger undersøges grunden af Københavns Museum. Den arkæologiske analyse herfra viser, at der er en stor sandsynlighed for at støde på fundamenter fra en gruppe bygninger samt en sjælden mastekran opført af Søetaten i 1700-tallet Disse bygningsrester koncentrer sig på øens vestlige side mod havneløbet. Der forventes træbolværker inden for byggegrubespunsvæggen langs øens vestlige side samt et ældre bolværksforløb langs øens nordlige side. Bolværkerne langs den østlige og sydlige side forventes ikke at blive berørt af anlægsarbejdet. Der kan være spor efter 1700-tals skibsværfts­aktiviteter i form af beddinger, slæbesteder, o.a. Opfyldsjorden vurderes fra 0,5 meter under terræn at kunne rumme indslag af affald fra de københavnske husholdninger med arkæologisk interessante genstande. Der er en risiko for at støde på skibsvrag og rester af stenalderbopladser ca. 3-5 meter under terræn.

Fonden

Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen er stiftet af Nordea-fonden. Fonden ejer den del af Papirøen, hvor det nye vandkulturhus skal bygges.

Fondens formål er »på almennyttigt grundlag at planlægge, anlægge, opføre, vedligeholde og udleje bygninger og arealer m.v. som ramme for et vandkulturhus på Papirøen i København, hvor havbad og indendørs svømmehalsfaciliteter stimulerer interessen for læring og bevægelse i vand og skaber et bredt spænd af bevægelses- og badeoplevelser i et bygningsværk som er et arkitektonisk fyrtårn«.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, som er udpeget af By & Havn, Københavns Kommune samt et selvsuppleret medlem.

 

Bestyrelsens medlemmer fra november 2018:

Formand: Erik Jæger, indehaver af byggerådgivningsvirksomheden CONPHI (selvsuppleret medlem)

Næstformand: Andreas Christensen, advokat (udpeget af Københavns Kommune)

Medlem: Michael Soetmann, direktør for By & Havn I/S (udpeget af By & Havn)

Fondens direktør: Klaus Nørskov

Fondens projektchef: Mads Alleslev Larsen

Presse

(Afventer div. pressemeddelelser mv. fra KK)

Kontakt

Scroll til toppen