Før byggearbejdet på Christiansholm har kunnet påbegyndes, foretog Københavns Museums arkæologer i sidste halvår af 2019 og første halvår af 2020 arkæologiske udgravninger i området. Her er et lille udvalg af fund fra arbejdet.

Fotos og tekster: Københavns Museum