Grundstenen til Vandkulturhuset på Papirøen blev nedlagt den 26. april 2022.

Fotos: Nana Reimers