Under byggearbejdet bliver der løbende taget luftfotos af byggeriet.