MT Højgaard indgår betinget totalentreprisekontrakt på Vandkulturhuset Papirøen

Ejendomsfonden har den 9. oktober 2020 indgået en betinget totalentreprisekontrakt med den danske entreprenørvirksomhed MT Højgaard på Vandkulturhuset på Christiansholm – bedre kendt som Papirøen – i København. Kontrakten har en værdi af 453,6 mio. kr. eks. moms.

Vandkulturhuset udgør 5.600 m2, hvoraf 2.300 m2 er kælder, samt en cirka 700 m2 træbrygge med tilhørende havnebad og faciliteter. Projektet er tegnet af arkitektteamet Kengo Kuma & Associates i samarbejde med de danske underrådgivere Cornelius Vöge Architects samt rådgivende ingeniører Søren Jensen. Med indgangen til projektforslagsfasen træder Vilhelm Lauritzen Arkitekter ind i projektet i stedet for Cornelius Vöge.

Det er Nordea-fonden og Københavns Kommune, som i fællesskab finansierer vandkulturhuset. Nordea-fonden har bidraget med 300 mio. kr., Københavns Kommune med restsummen.

Opgaven gennemføres i 2 faser

- Fase 1 er projektforslagsfasen, hvor entreprenøren, Team KKAA og bygherren alle deltager. Fasen indledes på baggrund af entreprenørens tilbudssum, et byggeprogram, et dispositionsforslag samt en overordnet procesbeskrivelse for samarbejdet.

Projektforslagsfasen afsluttes med et udarbejdet og godkendt projektforslag. Formålet med fasen er blandt andet at etablere de bedste rammer for et fremtidigt samarbejde mellem byggeriets parter, at inddrage entreprenørens kompetencer i projektet på et tidligt tidspunkt samt at give alle parter medejerskab.

- Fase 2 består i udarbejdelse af myndighedsprojekt, hovedprojektering samt udførelse af entreprisen. Fasen indledes på baggrund af fase 1, herunder det godkendte projektforslag. For fase 1 indgås en betinget totalentreprisekontrakt. Totalentreprisekontrakten bliver endelig ved opfyldelse af nærmere beskrevne betingelser, hvorefter der overgås til fase 2.

Totalentreprisekontrakt underskrevet mellem Fonden Vandkulturhuset Papirøen og totalentreprenør M T Højgaard den 9. oktober 2020
Totalentreprisekontrakt underskrevet mellem Fonden Vandkulturhuset Papirøen og totalentreprenør M T Højgaard den 9. oktober 2020

Billedet fra venstre:
Projektdirektør Kim Petersson, MTH
Projektchef Søren Hjalmar Thomsen, Vandkulturhuset Papirøen
Sektionsdirektør Martin Lose, MTH
Adm. Direktør Morten Hansen, MTH-Holding
Næstformand i bestyrelsen, Andreas Christensen, Vandkulturhuset Papirøen
Bestyrelsesformand Erik Jæger, Vandkulturhuset Papirøen
Direktør Klaus Nørskov, Vandkulturhuset Papirøen
Direktør Carsten Lund, MTH

Publiceret 23/10/2020 i