Ejendomsfonden Vandkulturhus Papirøen er stiftet i efteråret 2018 af Nordea-fonden.

Københavns Kommune stiller areal og byggeret på Papirøen vederlagsfrit til rådighed for Ejendoms­fonden. Grunden stilles til rådighed på en brugsretsaftale med 40 års uopsigelighed og betingelse om opførelse af vand-kulturhuset.

Ejendomsfondens formål er at planlægge, anlægge, opføre, vedligeholde og udleje bygninger og arealer som ramme for vand-kulturhuset på Papirøen.

Bestyrelsen i Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen består af tre medlemmer, der er udpeget af By og Havn I/S, Københavns Kommune og af bestyrelsen ved selvsupplering.

Bestyrelsens medlemmer fra november 2018 består af:

Formand 
Erik Jæger, indehaver af byggerådgivningsvirksomheden CONPHI
(udpeget ved selvsupplering)

Næstformand
Andreas Christensen, advokat
(udpeget af Københavns Kommune)

Medlem
Michael Soetmann, tidl. udviklings- og salgsdirektør for By & Havn I/S
(udpeget af By & Havn)

Fondens direktør
Klaus Nørskov

Fondens projektchef
Søren Hjalmar Thomsen

Dokumentation

Skema for »Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a«.

Download som PDF