Vandkulturhus på Papirøen bliver forsinket

PRESSEMEDDELELSE

Det ambitiøse vandkulturhus og arkitektoniske fyrtårn på Papirøen bliver forsinket. Forsinkelsen skyldes blandt andet komplekse byggepladsforhold og byggetekniske udfordringer på det ikoniske byggeri 

På baggrund af en idékonkurrence blandt københavnerne blev det i 2016 besluttet at opføre en svømmefacilitet på Papirøen, og i 2017 vandt arkitektteamet Kengo Kuma & Associates i samarbejde med de danske partnere Cornelius Vöge Architects og rådgivende ingeniører Søren Jensen arkitektkonkurrencen med et banebrydende forslag til et vandkulturhus i Københavns Havn. Vandkulturhuset var planlagt til at åbne i første kvartal 2022.

Det ambitiøse projekt bliver nu forsinket og dyrere end først antaget. Det viser en samlet redegørelse og vurdering fra Ejendomsfonden. Redegørelsen fremlægges for Københavns Kommunes politikere på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september. Ejendomsfonden er bygherre på vandkulturhuset.

”Når man skal opføre et så ambitiøst byggeri, kan det ikke undgås at støde på udfordringer undervejs. På grund af de ikoniske, pyramidestubformede bygninger og den særlige byggestil har byggeriet vist sig at være sværere at opføre end først antaget. De udfordringer skal vi finde løsninger på sammen med den kommende totalentreprenør”, siger Erik Jæger, formand for Ejendomsfonden, og fortsætter:

”Der er desuden sket forsinkelser i leverancerne fra projektets totalrådgiver, ligesom der er komplekse byggepladsforhold og fundet fortidsminder, som gør, at der skal gives plads til arkæologiske udgravninger”.

Det er lovpligtigt at udføre arkæologiske udgravninger, hvis der er fundet fortidsminder på eksempelvis en byggeplads. Udgravningerne foretages af Københavns Museum.

Samlet set betyder det en forsinkelse på godt 2,5 år.

Økonomi

Forsinkelserne og de byggetekniske udfordringer betyder også, at projektet bliver dyrere end først antaget, da vinderprojektet blev valgt. Der er i udgangspunktet afsat 360 mio. kr. til at opføre Vandkulturhuset. Nordea-fonden har støttet projektet med 300 mio. kr., og Københavns Kommune har bidraget med et rente- og afdragsfrit lån på 60 millioner kr. Fordyrelsen og den samlede økonomi på projektet kendes ikke før i første halvdel af 2020, hvor der skal indgås kontrakt med den totalentreprenør, der skal føre byggeriet ud i livet.

En fordyrelse drøftes med Københavns Kommune, herunder om muligheden for forhøjelse af Ejendomsfondens lån på de 60 mio. kr.

Valg af totalentreprenør

I oktober 2019 begynder prækvalifikationsrunden for valg af entreprenør. Den endelige totalentreprenør vælges i første halvdel af 2020 efter forhandlingsrunder.

FAKTA

OM PROCESSEN FREM MOD VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset startede ud fra københavnernes egne ideer. I foråret 2015 afholdte Københavns Kommune en idékonkurrence om en ny kultur- og fritidsfunktion på Papirøen, hvor københavnerne indsendte 160 forslag. Københavns Kommune valgte at arbejde videre med nogle af vinderforslagene, herunder at etablere en svømmefacilitet.

Københavns Kommune sendte i februar måned 2017 den internationale arkitektkonkurrence for Papirøens vandkulturhus i udbud. Herefter udvalgte kommunen to finalister, som kvalificerede deres bud på Papirøens kommende vandkulturhus. Nordea-fonden støttede arkitektkonkurrencen med 2,1 millioner kr.

I december måned 2017 blev vinderen af arkitektkonkurrencen offentliggjort, som blev Kengo Kuma & Associates / Cornelius Vöge.

OM EJENDOMSFONDEN

I overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning den 20. september 2018, stiftede Nordea-fonden i efteråret 2018 den erhvervsdrivende ejendomsfond, Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen, som er bygherre på projektet.

TOTALRÅDGIVER FOR VANDKULTURHUSET

Kengo Kuma and Associates (Japan) i samarbejde med de danske partnere Cornelius Vöge Architects og rådgivende ingeniører Søren Jensen.

NORDEA-FONDEN

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Fonden har bl.a. finansieret Cirkelbroen og Tietgenkollegiet.

FOR MERE INFORMATION

Formand for Ejendomsfonden Erik Jæger, tlf. 3168 3100, mail: ej@conphi.com

Publiceret 29/08/2019 i